Integritetspolicy

Sångakuten (momsregistreringsnummer SE-831227-030201) på adress Haparandavägen 48, 875 31 Sundsvall, Sverige, är ansvarig för hur dina personuppgifter lagras och behandlas inom verksamheten och att det sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här får du svar på det viktigaste.

Vilka personuppgifter lagras om mig?

I normalfallet behöver du endast uppge grundläggande personuppgifter i form av ditt för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Du väljer själv om du vill uppge din ålder, förutsatt att du är över 18 år. För minderåriga behövs målsmans samtycke för att lagra personuppgifter och registrera ålder. Fullständiga personnummer lagras ej. Om du själv finner det relevant för vårt avtal, kan du uppge information om din hälsa som sparas i din pappersjournal.

Insamling av uppgifter kan ske via webbplatsen, e-post, Facebook eller muntligt t.ex. över telefon i samband med att du för första gången kontaktar Sångakuten.

Vad används mina personuppgifter till?

Sångakuten behöver dina grundläggande personuppgifter för att fullgöra det avtal ni slutit eller kommer att sluta, dvs för att kunna genomföra och vid behov ändra bokningar som ni gjort. Ytterligare information om t.ex. din ålder och hälsa används endast för att tillhandahålla en individanpassad och bästa möjliga undervisning.

Din e-postadress kan även komma att sparas och behandlas för att sprida nyheter och erbjudanden samt information om Sångakutens verksamhet 2-6 ggr om året. Du kan närsomhelst invända mot detta och bli borttagen från listan.

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina grundläggande personuppgifter lagras i en databas kopplad till Sångakutens webbplats, i e-postlistor samt i handskrivna journaler för undervisning. Uppgifter om namn förekommer också i Sångakutens bokföring.

Endast den personuppgiftsansvarige på Sångakuten har tillgång till dina personuppgifter. Undantag från denna regel kan ske i samband med hjälp och teknisk support på hemsidan, men personuppgiftsansvarige har fortfarande ansvar för att dina personuppgifter endast används för ovanstående syften.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Din handskrivna journal, liksom bokföringen sparas i högst 7 år efter din senaste bokning. När det 7:e året efter din senaste bokning har passerat, makuleras alla anteckningar om dig, inklusive eventuella mejlkonversationer. Under tiden du är kund hos Sångakuten kan dina personuppgifter komma att användas för att delge dig information om verksamheten i form av nyhetsbrev, även om du inte registrerat dig för detta och det inte berör dig personligen, men 3 år efter att du senast tagit kontakt eller gjort en bokning blir du borttagen från denna lista såvida du inte skriftligt registrerat dig för nyhetsbrev.

På vilka rättsliga grunder behandlas dina personuppgifter av Sångakuten?

Dina personuppgifter behandlas främst för att Sångakuten ska kunna fullgöra sitt avtal med dig.

Om du registrerat dig för nyhetsbrev görs detta med ditt samtycke.

Om du inte registrerat dig för nyhetsbrev kan din e-postadress ändå komma att användas för att sända dig värdefull information om Sångakutens verksamhet och erbjudanden upp till 3 år efter att du senast kontaktade företaget. Detta görs genom en intresseavvägning. Du kan närsomhelst invända mot detta och bli borttagen från listan.

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst begära att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och vid behov begära en rättelse eller radering av uppgifter, förutsatt att Sångakuten inte behöver uppgifterna för att fullgöra sitt avtal med dig. I samband med varje nyhetsbrev har du också möjlighet att direkt avregistrera din e-postadress för detta.

Vänligen kontakta Sångakuten om du inte är nöjd med informationen ovan. Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 2018-05-24