Biografi

Jennifer fick redan i unga år både sång- och pianolektioner och gick i Tyresö musikklasser, i Stockholm, i åk 4-9 där hon fick en gedigen grund i körsång och musikteori. På fritiden sjöng hon i ytterligare en kör, Tyresö Diskantkör, som även hade framgångar i flera internationella körtävlingar. Fast besluten att arbeta med musik i framtiden, tackade hon ja till en plats vid Södra Latins gymnasiums yrkesmusikerprogram som pianist. I ungefär samma veva fick hon plötsligt en stark passion för opera och tog därför sånglektioner privat. Det var en betydelsefull tid i hennes liv då hon insåg vilken potential som fanns i hennes egen och i var och ens röst. Hon beslutade sig för att byta huvudinstrument till sång och att i framtiden hjälpa andra utveckla sina röster och hitta samma sångglädje och självkänsla som hon gjort.

Efter gymnasiet gick hon raka vägen till Musikhögskolan Ingesund i Arvika och utbildades under 4 år till sånglärare med klassisk inriktning och med piano som biämne, med examen i juni 2006. Sedan hon fått sitt första barn och efter flytt till Linköping, startade hon i mars 2007 en enskild firma för privatundervisning i sång – det som numera heter Sångakuten.

Verksamheten växte allteftersom med stor variation av elever och Jennifer sökte efter fler verktyg för att kunna hjälpa sångare i alla genrer. På biblioteket hittade hon då boken “Komplett Sångteknik” av Cathrine Sadolin, som kom att förändra hennes yrkesliv radikalt. Efter att ha läst och experimenterat med boken som vägledning, hittade hon äntligen en auktoriserad lärare i CVT-metoden och tog några kurser i Stockholm. Hon upplevde att de enkla och konkreta verktyg som metoden hade att erbjuda var precis det hon letat efter! Naturligtvis började hon också använda dessa sångtekniska och pedagogiska verktyg, med stor uppskattning från hennes elever. Till slut kom hon till en punkt där CVT redan utgjorde en så stor del av hennes undervisning att det inte fanns någon återvändo. Så efter flytten till Sundsvall, tog hon steget att hösten 2013 påbörja den 3-åriga lärarutbildningen vid Complete Vocal Institute i Köpenhamn. Hon fick sin examen och blev således auktoriserad lärare i CVT-metoden i juni 2016.

Sedan januari 2022 är Jennifer tillsvidareanställd som sånglärare vid Sundsvalls Kulturskola och undervisar där parallellt med jobbet på Sångakuten. Tidigare har hon undervisat vid Lunnevads folkhögskolas danslinje i Linköping (2012-2013) och Artistlinjen (musikalinriktning) vid Ålsta folkhögskola i Fränsta (2014-2017) samt vid Hola folkhögskolas Show- och musikallinje (läsåret 2016/2017). Hon har även vikarierat vid Kulturskolan i Söderhamn (ht 2018) och vid Kramfors kulturskola och estetiska programmet vid Ådalsskolan (läsåret 2019/2020). Höstterminen 2021 provade hon på jobbet som musiklärare i grundskolan vid Bredsands skola i Sundsvall.

Jennifer anlitas ofta och gärna som sångsolist på bröllop, dop, begravningar samt diverse gudstjänster och konserter m.m. och har på senare år även medverkat som sopransolist i flera kyrkomusikaliska verk som t ex Vivaldis “Gloria” och Haydns “Missa Brevis Sancti Joannis de Deo” och även modernare verk som Tormod Tvete Viks ”Mässa till ljus från mörker” och Yamandú Pontviks folkmusikmässa ”Gud är nära”.

Senast uppdaterad 2022-01-25