Vad kan man lära sig?

Ambitionen hos Sångakuten är att kunna hjälpa till med allt inom sång och sångteknik, oavsett om du är professionell sångare eller nybörjare. Vad vill DU lära dig? Man kan t.ex. lära sig eller få hjälp med att:

-sjunga utan att bli hes eller sliten i rösten

-ta högre eller lägre toner (utöka ditt omfång)

-sjunga starkare eller svagare och att variera volymen/dynamiken

-få luften att räcka längre

-allmän röstkontroll

-sjunga rent (=resultatet av en hälsosam och korrekt sångteknik)

-hitta det sound du vill ha

-hitta ditt personliga uttryck

-hitta och uttrycka känslan i låten och göra den till din egen (=interpretation)

-komma i form i rösten efter sjukdom m.m.

-förbereda dig inför ett framträdande

-maxa din prestation och få råd inför en audition

-välja en optimal tonart för din röst i en låt

-”egalisera” rösten, överbrygga “skarvar”

-sjunga opera/klassisk sångteknik

-sjunga i de flesta andra genrer

-kontrollera ditt vibrato

-sjunga med “rockiga” eller “bullriga” effekter som distorsion, rassel, creaking, growl och grunt

-sjunga med andra vokala effekter som avsiktliga skarvar, luft på tonen och ornament (wailing)

-jobba med talrösten (t.ex. att tala med styrka utan att bli hes)

-förstå grundläggande musikteori

-sjunga efter noter (avista-sång)

-hitta svänget, behärska rytmer

-sjunga flerstämmigt

-improvisera

-hantera rampfeber

-ensembleledning

-pianospel